Time Unit On the Job: time

Question Answer
Hij werkt in het weekend. He works at the weekend.
Zij werkt niet op maandag. (maandag altijd vrij) She doesn't work on Mondays.
Hij werkt van 9 tot 5. He works from nine to five.
Hij begint te werken om 9u. He starts work at nine o'clock (9 am).
9u 's morgens. 9 am / 9 in the morning
9u 's avonds. 9 pm. / 9 in the evening.
2u 's nachts. 2 am / 2 at night.
2u in de namiddag. 2 pm / 2 in the afternoon.
Hij stopt met werken om 5u. He finishes work at 5 o'clock /(5 pm).
Het is 17:30. It is half past five in the afternoon (pm). / It's five thirty in the afternoon (pm).
Het is 09:15 It is (a) quarter past nine in the morning (am). / It's nine fifteen in the morning (am).
Het is 16:45. It is (a) quarter to five in the afternoon (pm). / It's four forty-five in the afternoon (pm).

Leave a Reply

Your email address will not be published.